فایل های دسته بندی شهرسازی - صفحه 1

پاورپوینت رم ( شهر رم)

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 29 اسلاید به صورت متنی همراه با عکس و...میباشد.

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تحلیلی بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه

پاورپوینت تحلیلی بر کارکردهای اجتماعی فضاهای شهری با تاکید بر کارکردهای شبانه

قیمت : 18,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

هیدرولوژی مرتع

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی ( قابل ویرایش) در 276 اسلاید به صورت متنی همراه عکس و... میباشد.

قیمت : 48,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ویژگیهای اصلی MATLAB

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 35 اسلاید به صورت متنی همراه باعکس و.... میباشد. از جمله مطالب فایل دانلودی:

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت سنگ شناسی دگرگونی

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 282 اسلاید به صورت متنی همراه با عکس میباشد.

قیمت : 42,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

انواع سد و سرریز

فایل دانلودی حاوی یک پاورپوینت در 34 اسلاید به صورت متنی همراه باعکس و.. میباشد.

قیمت : 22,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جنگلهاي مناطق استوايي(حاره اي)

فایل دانلودی حاوی یک فایل پاورپوینتی در 90 اسلاید به صورت متنی همراه با عکس و.....میباشد.

قیمت : 38,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت Rockworks ( راک ورکس)

پاورپوینت Rockworks ( راک ورکس) قابل ویرایش شامل 280 اسلاید

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت اقتصاد حمل و نقل شهری

اقتصاد حمل و نقل شهری درقالب پاورپوینت شامل 18 اسلاید و قابل ویرایش

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی