فایل های دسته بندی آموزشی - صفحه 1

طرح درس مطالعات من به دنیا آمده ام

فایل طرح درس مطالعات من به دنیا آمده ام پایه ی سوم دبستان

قیمت : 4,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نظام آموزشی مالزی پاورپوینت

پاورپوینت نظام آموزشی مالزی به همراه تصاویر

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی علوم (طراحی آموزشی) طرح درس کامل

بررسی علوم (طراحی آموزشی) طرح درس کامل همراه با اهداف، روابط طولی و عرضی و جدول عرصه و عناصر

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس با روش اشور

طرح درس با روش اشور

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس ساخت گرایی علوم پنجم مخلوط ها

طرح درس مخلوط یکنواخت و غیر یکنواخت علوم پنجم دبستان با روش ساخت گرایی

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس علوم با روش ساخت گرایی

طرح درس اهرم سوم با روش ساخت گرایی

قیمت : 3,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس با روش تفکر استقرایی(سنگ های رسوبی)

طرح درس با روش تفکر استقرایی(سنگ های رسوبی علوم چهارم)

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس با روش کاوشگری درس اسراف هدیه پنجم

طرح درس با روش کاوشگری درس اسراف هدیه پنجم به همراه اهداف و ارزشیابی ورودی و پایانی و تعیین تکلیف

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس نشانه ظ بر اساس سند ملی

طرح درس نشانه ظ بر اساس سند ملی، دارای جدول عرصه و عناصر و اهداف کلی و جزئی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی