فایل های دسته بندی جغرافیا - صفحه 6

پاورپوینت ژئـوپـلیتیـک

دانلود فایل پاورپوینت ژئـوپـلیتیـک(جغرافیا 2)،در حجم 83 اسلاید قابل ویرایش .

قیمت : 14,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با نواحی سیاسی

دانلود فایل پاورپوینت نواحی سیاسی(جغرافیا2)،در حجم 43 اسلاید قابل ویرایش.

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انرژی های خورشیدی

دانلود فایل پاورپوینت انرژی های خورشیدی ، در حجم 29 اسلاید قابل ویرایش .

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نواحی زیستی

دانلود فایل پاورپوینت نواحی زیستی ، در حجم 73 اسلاید قابل ویرایش.

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نواحی آب و هوایی

دانلود فایل پاورپوینت نواحی آب و هوایی (کتاب جغرافیا2)،در حجم 77 اسلاید عمدتا قابل ویرایش.

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ناحیه چیست؟(جغرافیا2)

دانلود فایل پاورپوینت ناحیه چیست؟(جغرافیا2)،در حجم 35 اسلاید عمدتا قابل ویرایش.

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب انسان و محیط زیست( انرژی)

دانلود فایل پاورپوینت فصل چهارم کتاب انسان و محیط زیست( انرژی) ،در حجم 74 اسلاید عمدتا قابل ویرایش.

قیمت : 12,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل سوم کتاب انسان و محیط زیست(هوا نفس زندگی)

دانلود پاورپوینت فصل سوم کتاب انسان و محیط زیست(هوا نفس زندگی)،در حجم 58 اسلاید عمدتا قابل ویرایش.

قیمت : 8,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل دوم کتاب انسان و محیط زیست(خاک بستر زندگی)

دانلود فایل پاورپوینت فصل دوم کتاب انسان و محیط زیست(خاک بستر زندگی) ،در حجم 51 اسلاید عمدتا قابل ویرایش.

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی