فایل های دسته بندی جغرافیا - صفحه 6

پاورپوینت انرژی های خورشیدی

دانلود فایل پاورپوینت بررسی انرژی های خورشیدی ، در حجم 35 اسلاید قابل ویرایش.

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت تصحیح اتمسفری (فلشFLAASH)

دانلود فایل پاورپوینت تصحیح اتمسفری (فلشFLAASH)(سنجش ازدور و سیستم اطلاعات جغرافیایی گرایش آب و خاک )،در حجم 28 اسلاید قابل ویرایش.

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ژئـوپـلیتیـک

دانلود فایل پاورپوینت ژئـوپـلیتیـک(جغرافیا 2)،در حجم 83 اسلاید قابل ویرایش .

قیمت : 14,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت آشنایی با نواحی سیاسی

دانلود فایل پاورپوینت نواحی سیاسی(جغرافیا2)،در حجم 43 اسلاید قابل ویرایش.

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت انرژی های خورشیدی

دانلود فایل پاورپوینت انرژی های خورشیدی ، در حجم 29 اسلاید قابل ویرایش .

قیمت : 9,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نواحی زیستی

دانلود فایل پاورپوینت نواحی زیستی ، در حجم 73 اسلاید قابل ویرایش.

قیمت : 8,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت نواحی آب و هوایی

دانلود فایل پاورپوینت نواحی آب و هوایی (کتاب جغرافیا2)،در حجم 77 اسلاید عمدتا قابل ویرایش.

قیمت : 7,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت ناحیه چیست؟ (جغرافیا2)

دانلود فایل پاورپوینت ناحیه چیست؟ (جغرافیا2)،در حجم 35 اسلاید عمدتا قابل ویرایش.

قیمت : 10,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت فصل چهارم کتاب انسان و محیط زیست (انرژی)

دانلود فایل پاورپوینت فصل چهارم کتاب انسان و محیط زیست (انرژی) ،در حجم 74 اسلاید عمدتا قابل ویرایش.

قیمت : 18,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11قبلی · بعدی